Remo

ENP ID220033
Figura CCAAReserva Natural
Figura asimilable Ley de PatrimonioReserva Natural
NUT22
ProvinciaNavarra/Nafarroa
Año declaración vigente1987
Norma declaración vigenteLey Foral 6/1987 10 de abril. BON 49 de 20 de abril de 1987
UICNSD
Superficie Total (ha)44.0
Superficie terrestre (ha)44.0
Superficie Marina (ha)0.0
Superficie pública (ha)0.0
Superficie Privada (ha)0.0
Superficie AIS (ha)0.0