Penyagolosa

ENP ID520046
Figura CCAAParque Natural
Figura asimilable Ley de PatrimonioParque Natural
NUT52
ProvinciaCastellón/Castelló
Año declaración vigente2006
Norma declaración vigenteDecreto 50/2006, de 7 de abril, del consell de la Generalitat, de declaración del Parque Natural de Penyagolosa. DOCV 5239 de 12 de abril de 2006
UICNNA
Superficie Total (ha)1094.5
Superficie terrestre (ha)1094.5
Superficie Marina (ha)0.0
Superficie pública (ha)452.2
Superficie Privada (ha)643.2
Superficie AIS (ha)25442.3
PORN
Año del primer PORN2006
Norma del primer PORNDecreto 49/2006 de 7 de abril DOGV 5240. 18,04,2006.
Año del PORN vigente2006
Norma del PORN vigenteDecreto 49/2006 de 7 de abril DOGV 5240. 18,04,2006.
Superficie del PORN vigentes26536,762
Tipo de instrumento de gestiónNo
PUPNO
PDSNO