Volcans del Cairat, Claperols i Repassot

ENP ID510285
Figura CCAAReserva Natural Parcial
Figura asimilable Ley de PatrimonioReserva Natural
NUT51
ProvinciaGirona
Año declaración vigente2008
Norma declaración vigenteDecreto 41/2008, de 26 de febrero. DOGC 5081, 29 de Febrero de 2008.
UICNIV
Superficie Total (ha)43.2
Superficie terrestre (ha)43.2
Superficie Marina (ha)0.0
Superficie pública (ha)0.0
Superficie Privada (ha)43.2
Superficie AIS (ha)0.0