Serra de Turp i Mora Condal-Valldaran

ENP ID510189
Figura CCAAPEIN
Figura asimilable Ley de PatrimonioPEIN
NUT51
ProvinciaLleida
Año declaración vigente1992
Norma declaración vigenteDecreto 328/1992 de 14 de diciembre. DOGC 1714 de 1 de marzo de 1993
UICNV
Superficie Total (ha)3709.1
Superficie terrestre (ha)3709.1
Superficie Marina (ha)0.0
Superficie pública (ha)360.0
Superficie Privada (ha)3349.1
Superficie AIS (ha)0.0