Illa de Sapinya

ENP ID510040
Figura CCAAReserva Natural Parcial
Figura asimilable Ley de PatrimonioReserva Natural
NUT51
ProvinciaTarragona
Año declaración vigente1986
Norma declaración vigenteDecreto 332/1986 de 23 de octubre. DOGC 779 de 17 de diciembre de 1986
UICNIV
Superficie Total (ha)3.1
Superficie terrestre (ha)3.1
Superficie Marina (ha)0.0
Superficie pública (ha)2.9
Superficie Privada (ha)0.2
Superficie AIS (ha)0.0