Font Groga

ENP ID510276
Figura CCAAReserva Natural Parcial
Figura asimilable Ley de PatrimonioReserva Natural
NUT51
ProvinciaBarcelona
Año declaración vigente2010
Norma declaración vigenteDecreto 146/2010 de 19 de octubre. DOGC 5745 de 29 de octubre de 2012
UICNIV
Superficie Total (ha)117.5
Superficie terrestre (ha)117.5
Superficie Marina (ha)0.0
Superficie pública (ha)0.2
Superficie Privada (ha)117.3
Superficie AIS (ha)0.0