Barrancs de Sant Antoni-Lloret-la Galera

ENP ID510089
Figura CCAAPEIN
Figura asimilable Ley de PatrimonioPEIN
NUT51
ProvinciaTarragona
Año declaración vigente1992
Norma declaración vigenteDecreto 328/1992 de 14 de diciembre. DOGC 1714 de 1 de marzo de 1993
UICNV
Superficie Total (ha)261.3
Superficie terrestre (ha)261.3
Superficie Marina (ha)0.0
Superficie pública (ha)3.8
Superficie Privada (ha)257.5
Superficie AIS (ha)0.0